Contact met wijkbewoners vinden we heel belangrijk.
We willen graag wat van ons laten horen en naar u luisteren.

Daarom nodigen wij u hartelijk uit onze jaarlijkse Vriendenbijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst is op maandag 18 maart in de grote zaal van het Kristal; aanvang 19.30 uur.

 

Na een kort formeel gedeelte wil het bestuur twee onderwerpen met u delen.

Ontstaan en betekenis van het Labyrint
* Mw. Ursula Bouwmeester geeft een presentatie over het traditionele labyrint
* Bestuurslid Jan Bulthuis belicht een andere vorm: het spiraalvormige labyrint
* Vragen en gedachtenwisseling over de mogelijke verrijking van het park met een labyrint

         

 

Red de waterplaats
De waterplas aan de oostzijde van de waterplas groeit dicht. Het bestuur wil het oorspronkelijke beeld herstellen.

*Presentatie en actieplan door voorzitter Joost Huijsman
* Gedachtenwisseling en verkenning draagvlak

 

 

Park Zuidbroek verbindt ons