Stichting Vrienden Parkzuidbroek
wil vrienden, wijkbewoners en
andere geïnteresseerden met
elkaar in contact brengen.

Zodat we weten wat er te doen
is en samen Park Zuidbroek tot
een plek maken waar het fijn is
om te zijn.

Met elkaar kunnen we het beste voor de natuur in dit unieke park zorgen en culturele en ontspannende activiteiten mogelijk maken.

In deze rubriek vindt je alle informatie over onze orgsanisatie en hoe je ook vriend kunt worden >>