Wat doet de stichting allemaal met uw persoonsgegevens.

Vriendenbestand;
Van onze vrienden bewaren wij alle gegeven die op het aanmeldingsformulier op de site zijn ingevuld: Naam, voornaam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail, datum van toetreden en de wijze waarop/waarmee de stichting wordt gesteund.

Alle gegevens die u op het inschrijfformulier heeft ingevuld worden in een bestand verwerkt.

Van onze begunstigers registreren wij bovendien de datum waarop een verzoek tot doneren wordt gedaan hoogte van de jaarlijkse donatie en datum van overboeking.

Van onze bedrijfsvrienden registreren wij Bedrijfsnaam, contactpersoon met e-mail en telefoonnummer, de wijze waarop ondersteuning aan de stichting wordt verleend: Financieel; factuurnummer, verzenddatum, hoogte van de donatie en datum van overboeking. Materieel; soort assistentie; levering van materieel, bedrijfsmatige en personele specialismen.

Verwerking persoonsgegevens;

Intern de Stichting; uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van brieven, uitnodiging assistentie bij evenementen, verslagen van gebeurtenissen, uitnodiging jaarbijeenkomst, herinneringen begunstigers- en bedrijfsvriendendonatie. Het verzenden gaat per post en/of via e-mail.

Extern de Stichting; Door de stichting worden geen persoonsgegevens gedeeld met Externe partijen.

Website, Facebook; Deze twee mediamiddelen die gebruikt worden door de stichting, hebben een informatief karakter dat betrekking heeft op de stichtingsactiviteiten en parkfaciliteiten. Door de webmaster/beheerder facebookpagina wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie die geplaatst wordt om de privacy te waarborgen.

De website en facebookpagina; De functie van webmaster/beheerder facebookpagina wordt vervuld door het bestuurslid PR/Webmaster.

Verwerking van gegevens en archivering binnen de Stichting;
Uw persoonsgegevens die door de stichting worden verkregen en verwerkt, zijn bij de stichting in veilige handen, de persoonsgegevens van de vrienden worden door het secretariaat verwerkt in bestanden op een laptop die beveiligd is met een antivirus-, antifishing- en internetbeveiligingsprogramma en worden gearchiveerd op een externe back-up drive.

De toegang naar programma’s en bestanden op de laptop is alleen te bereiken door het invoeren van een wachtwoord.

Aanpassen Formulieren, WebsiteFacebook;
Het inschrijfformulier is aangepast met de informatie, in overeenstemming met de nieuwe privacywet, waarbij de ondertekenaar ook toestemming geeft om de gegevens te verwerken in een databestand.

De Stichting vrienden van Park Zuidbroek gaat ervan uit dat u toestemt met deze activiteiten en besluiten, welke door de stichting zijn genomen, om uw Privacy optimaal en zorgvuldig te waarborgen.

Vrienden en Bedrijfsvrienden hebben te allen tijde recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering. Alle persoonsgegevens worden uit het persoonsregister verwijderd bij opzegging als vriend of bedrijfsvriend.

Als u zich niet kunt vinden in deze genomen besluiten en activiteiten, wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij het secretariaat van de stichting.

Dit kunt u doen: per e-mail naar: secretarisparkzuidbroek@gmail.com,