We zijn een vrijwilligersorganisatie. Maak hier kennis met het bestuur en de verschillende werkgroepen.

Het bestuur van de stichting komt maandelijks bij elkaar. We bespreken dan de activiteiten van de verschillende werkgroepen en maken het jaarprogramma voor de verschillende evenementen in het park.

We kennen drie werkgroepen:
  • natuur;
  • recreatie en sport;
  • evenementen.
Alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting.


Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Ruerd Heida
e-mail: voorzitterparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-83319459

Secretaris: Henny Kersten
e-mail: secretarisparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-31769435

Penningmeester: Joke Gevaert
e-mail: penningmeesterparkzuidbroek@gmail.com

Werkgroep Evenementen: Ruerd Heida
Werkgroep Natuur: Bertus de Vries
Werkgroep Recreatie en sport: Joselito Hasselnook
Communicatie en PR: Ruerd Heida: e-mail: webmasterparkzuidbroek@gmail.com 
Permanent Adviseur: Astrid Willemsen, Gebiedsmanager gemeente Apeldoorn