De stichting is opgericht op 10-12-2014 en heeft als doel

  • het algemeen nut te dienen;
  • het bevorderen van een optimale beleving van Park Zuidbroek.

    Dit wordt als ingevuld door:
  • het in stand houden van de functie van het park (o.a. als wandelgebied) en het behouden van de bijzondere natuurwaarden van het park;
  • het verrichten van vrijwilligerswerk in het kader van natuurbehoud en onderhoud van het park;
  • het organiseren van culturele activiteiten en evenementen op de daartoe geschikte gedeelten van het park;
  • het betrekken van buurtbewoners en ondernemers bij de realisatie van het stichtingsdoel;
  • het optreden als gesprekspartner en/of gespreksplatform voor de gemeente Apeldoorn voor alle zaken, die direct of indirect met het park te maken hebben.