We zijn een vrijwilligersorganisatie. Maak hier kennis met het bestuur.
Het bestuur van de stichting komt ongeveer tweemaandelijks bij elkaar. We bespreken dan de actuele zaken rondom het park Zuidbroek.

We kennen vier aandachtsgebieden:
  • het opruimen van zwerfafval;
  • natuur;
  • recreatie en sport;
  • evenementen.
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Ruerd Heida
e-mail: voorzitterparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-16206757

Secretaris: Henny Kersten
e-mail: secretarisparkzuidbroek@gmail.com
Telefoon: 06-31769435

Penningmeester: Joke Gevaert
e-mail: penningmeesterparkzuidbroek@gmail.com

Lid: Joselito Hasselnook
Communicatie en PR: Ruerd Heida: e-mail: webmasterparkzuidbroek@gmail.com 
Permanent Adviseur: Tanja Paffen, Gebiedsmanager gemeente Apeldoorn.

Als u geïnteresseerd bent in de financiële situatie van onze stichting: neem dan even contact met ons op. Dat kan via de website: knop "Contact" of via een mailtje naar een van onze bestuursleden.